Grünfin

Grünfin Blog

Investeerimine ETFidesse, indeksitesse, indeksfondidesse - kogu info, mida peaksid teadma

Anname Sulle ülevaate, mis puudutavad ETFe üldiselt ning ETFidesse investeerimist. Saad teada:

 • Mis on ETF? Kas ETF ja indeksfond tähendavad sama asja?
 • ETFi investeerimise plussid. 5 põhjust, miks ETFidesse investeerida.
 • ETFi investeerimise miinused.
 • ETF-ide liigid.
 • ETF-idesse investeerimisega kaasnevad riskid.
 • Kuidas valib Grünfin Sinu jaoks ETF-e?

Mis on ETF ehk börsil kaubeldav fond? Tihti kasutatud ka kui “indeksfond” või “indeks”

Oluline: Tihti kasutatakse sõnu ETF, indeksfond ja indeks erinevates kanalites, meediaväljaannetes ja finfluencerite kasutuses sünonüümidena. Päris sünonüümidega tegemist ei ole, kuid lihtsuse mõttes võib neid sõnu tõesti sarnaselt käsitleda.

ETF (Exchange-Traded Fund) tähendab börsil ehk finantsturul kaubeldavat fondi.

Fond on aktsiate, võlakirjade või muude varade kogum ehk investeerimisel (s.o fondiosakuga) on Sul ühe konkreetse investeeringu (nt ühe ettevõtte aktsia) asemel korraga võimalik saada osa kümnetest või sadadest ettevõtetest/investeeringutest. Fondidesse investeerimine võimaldab Sul investeeringud lihtsamini hajutada ja seeläbi oma investeerimisportfelli üldist riski vähendada.

Maailmas on üle 300 000 erineva ETFi. Igal ETFil on oma kriteeriumid ja suunad, mille alusel fondi varasid valitakse. Näiteks võib ETF kujuneda aktsiaindeksi, tooraine, valuuta või võlakirjade järgi.

ETFid, nagu ka aktsiad, on börsil kaubeldavad. See tähendab, et saad ETFe osta ja müüa kogu börsi kauplemispäeva (börsist sõltuv, kuid kohalikus ajatsoonis enamasti vähemalt E-R vahemikus 10:00 - 16:30) jooksul. ETFide on seeläbi sisuliselt igal ajal likviidsed ehk investeering, mida on võimalik üsna lihtsalt ja kiirelt n.ö raha vastu vahetada.

ETFide peamised eeliseid ongi hajutatus, madalad kulud ning pidev likviidsus.

ETF, indeks, indeksfond, indeksit järgiv fond - kas need on samad asjad?

Indeksit järgivat ETFi nimetataksel sageli ka indeksfondiks või lihtsalt indeksiks. Ehk tavaliselt, kui kuskilt ETFi kohta loed, kasutatakse seda üsna sünonüümis sõnadega “indeks” ja “indeksfond”.

Küll aga toome selguse siinkohal mõned tähelepanekud.

Inglisekeelne termin index fund tähistab enamasti traditsioonilist indeksit jälgivat investeerimisfondi, millega saab tehinguid teha vaid kord päevas, fondi päevalõpu sulgemishinnaga.

Samuti ei saa investeerida otse indeksisse. Kui räägitakse indeksisse investeerimisest, siis mõeldakse üldjuhul siiski investeeringut indeksit järgivasse fondi, ETF-i.

Lisainfo varaklassidest: ETFidest rääkisid Triin Hertmann ja Liisi Kirch ka Varaklasside ABC webinaris (lindistatud 20.02.24).

Passiivselt ja aktiivselt juhitud ETFid - mis on erinevus?

Aktiivselt juhitud ETF fond

Aktiivselt juhitud ETF fondi puhul otsustab fondijuht, millistesse väärtpaberitesse ja kui palju investeeritakse ning millal ja mis tingimustel fondis olevaid väärtpabereid müüakse. Otsuste tegemisel on aluseks fondi eesmärgid ning fondi prospektis määratletud piirangud

Passiivselt juhitud ETF fond

Passiivselt juhitud fondid järgivad konkreetset turuindeksit.

Nii või indeks võib olla seotud näiteks:

 • Ettevõtte tööstusharuga - Infotehnoloogia, toiduainetööstus vms),
 • Geograafilise asukoha (USA, Aasia, Euroopa),
 • Aga ka näiteks ettevõtte väärtustega (Paris Aligned, ESG-kriteeriumid jms).

S&P 500 indeks

Üks tuntumaid indekseid on S&P 500 aktsiaindeks, mis koosneb USA 500st suurimast börsil kaubeldavast ettevõttest. Omades S&P 500 indeksit järgivat ETFi on Sul võimalik saada korraga osake kõigist neist 500st ettevõttest.

Selle alamindeks S&P 500 Paris- Aligned Climate koosneb ligikaudu 300st S&P 500 indeksisse kuuluvatest ettevõtetest, mis järgivad enim Pariisi kliimakokkulepet. Läbi Grünfini saab oma varade hulka ka ETFi, mis järgib just S&P 500 Rohelist temaatikat.

ETFi plussid: 5 põhjust, miks ETFidesse investeerida?

On mitmeid põhjusi, miks just järjepidev ETFidesse investeerimist kutsutakse üheks edukaimaks investeerimisstrateegiaks. Näiteks on järjepideva passiivse investeerimise fänn ka üks maailma tuntumaid investoreid, Warren Buffett.

Investorid valivad oma investeerimisportfelli just nimelt ETFid, sest ETF investeeringutega kaasneb lihtsalt:

#1 Investeerimisportfelli haljutatus

ETFid pakuvad investorile võimalust hajutada oma portfelli, hoides läbi ühe investeeringu enda portfellis erinevate varade kogumit.Nt on Sul ühe fondiosakuga võimalik saada kümnete või sadade ettevõtete osalus.

Oma investeeringute ehk portfelli hajutatus võib aidata vähendada riski ja potentsiaalselt parandada pikaajalist tootlust.

#2 Madalamad kulud

ETFidel on sageli madalamad tasud kui traditsioonilistel investeerimisfondidel.

Seetõttu on ETFid sageli ka investoritele atraktiivsemad. Lisaks on ühe ETF osaku hind taskukohasem ja protsess lihtsam vs sarnase portfelli (samad ettevõtted) soetamine eraldi. Üks (või osa) fondiosakust vs nt 100 ettevõtte aktsia, millest fond koosneb.

#3 Likviidsus ehk investeeringute rahaks tegemise lihtsus

ETFidega kaubeldakse börsidel ja neid saab osta ja müüa kogu kauplemispäeva jooksul. 

Likviidsus muudab investori jaoks tehingute teostamise lihtsamaks ning kindlustunde, et investeeringud saab vajaduse tekkimisel maha müüa või realiseerida.  

#4 Paindlikkus - valik on lai

ETFide erinevad temaatikad võimaldavad investorill valida ETF-i, mis vastab just tema investeerimiseesmärkidele, väärtustele ja riskitaluvusele.

Olgu selleks siis ETFid, mis jälgivad konkreetseid turuindekseid (nt S&P500), sektoreid (nt elektriautod) või teemasid (nt e-Sport).

#5 Läbipaistvus ja lihtsus

ETFid peavad regulaarselt avalikustama oma osalused ehk näitama täpselt, millistesse varadesse nad investeerivad. Seeläbi on ka investoril võimalik lihtsamalt oma investeeringute tagamaid mõista.

Lisaks on ETFid väga lihtne võimalus investeerimisega algust teha ja olla investor ilma keerulisi aktsia- või tasuvusanalüüse tegemata.

Need 5 on ka peamised põhjused, miks Grünfinis ETFe eelistame ning Sinu portfellid just parimatest ETFidest kokku paneme.

ETF-idesse investeerimise miinused ja riskid:

Kuigi indeksfondid on üks arukamaid ja lihtsamaid viise oma varade kasvatamiseks, on oluline märkida, et ETF-id ei sobi kõigile investoritele.

Miinused ETF-idesse investeerimisel

ETFidesse investeerimisel peaksid olema teadlik, et:

 • Sul pole võimalik igat ettevõtet oma portfelli eraldi valida. ETFis olevate varade valik toimub vastavalt fondijuhi otsustele või turuindeksile, mida järgitakse. Nii võib juhtuda, et ETFi/indeksi sees on mõni aktsia või ettevõte, mis Sulle ei meeldi - paraku seda eraldiseisvalt müüa ei saa.
 • Sa ei saa aktsionäride koosolekul osaleda ja hääletada. Aktsionärina on Sul soovi korral võimalik käia aktsionäride koosolekutel, samuti seal hääletada. ETFides kuulub iga aktsia hääleõigus fondihaldurile. Nii puudub Su läbi ETF ettevõtte osaluse omamisel võimalus aktsionäride koosolekul ettevõtte suuna ja otsustega aktiivselt hääletada.

6 peamist ETFide tüüpi, kuhu investeerida

Turul on saadaval mitu erinevat liiki ETF-e, sh:

#1 Aktsia-ETFid

Need ETFid investeerivad 100% erinevate ettevõtete aktsiatesse. Aktsiate valik võib põhineda erinevatel kriteeriumitel, näiteks tööstusharul, turukapitalisatsioonil või geograafilisel piirkonnal.

Aktsiate ETFe leiad ka Grünfini portfellides. Teeme jaotuse võlakirjade ETFidega vastavalt Sinu riskieelistusele. Soovi korral saad Grünfini portfelli 100% aktsia ETFidest.

#2 Võlakirja ETFid

Need ETFid investeerivad 100% võlakirjadesse. Konkreetsete võlakirjade valik võib põhineda erinevatel kriteeriumitel, näiteks võlakirja tähtaeg, sektor, krediidireiting.

Võlakirjade ETFe leiad ka Grünfini portfellides. Teeme jaotuse aktsiate ETFidega vastavalt Sinu riskieelistusele.

Lisaks on turul saadaval veel:

#3 Tooraine ETFid

Need ETFid investeerivad füüsilistesse kaupadesse, näiteks väärismetallidesse, naftasse või põllumajandustoodetesse

#4 Valuuta-ETFid

Need ETFid investeerivad välisvaluutadesse ja neid võib kasutada valuutariski maandamiseks või võimalusena riskipositsiooniks konkreetses valuutas.

#5 Inverse ETFid

Nende ETFide eesmärk on saavutada tulu, mis on vastupidine konkreetse turu või indeksi tootlusele. Inverse ETF-e saab kasutada tururiski maandamiseks või spekuleerimiseks turu languse suhtes.

#6 Võimendusega ETFid

Need ETFid kasutavad finantsinstrumente, näiteks futuurilepinguid või optsioone, et suurendada alusvara tootlust. Võimendusega ETFe saab kasutada, et suurendada riskipositsiooni konkreetsel turul või indeksil, kuid nendega kaasneb ka suurem risk.

ETFidesse investeerimise riskid:

Investeerimisega kaasnevad alati riskid ja enne investeerimisotsuse tegemist peaks iga investor alati hoolikalt kaaluma, kas ta on võimeline neid riske kandma. 

Kogu investeerimisvõimaluste skaalal on ETFid aga ühed kõige vähem riskantsemad võimalikud valikud.

Mõnda asja tasub siiski teadvustada.

Tururisk

Nii nagu iga börsil kaubeldava väärtpaberi puhul, võib ka ETFi väärtus suureneda või väheneda. Investorina on Sul alati risk kaotada osa varast, kui müüd oma investeeringu ajal, mil selle hind on madalam, kui ostmise ajal.

Oluline: ETFid ja indeksfondid on väiksema riskiga kui üksikettevõtte aktsiad, kuna fond koosneb mitmetest erinevatest väärtpaberitest. Kui mõnel fondi kuuluval ettevõttel läheb kehvasti, siis aitavad tugevamate tulemustega ettevõtted investeeringuid säilitada või kasvatada. 

Tavaliselt aitab tugevate turukõikumiste, mida ikka ette tuleb, vastu pikem investeerimisperiood ja pidev (nt igakuine) investeerimine. Nii saad osa väga headest aegadest.

Muud riskid

Mainime ka ETFide kaasnevaid muid riske, mille esinemise tõenäosus on pigem väike. Nagu igal investeeringul, on ka ETFidega:

 • Väike investeeringu kontsentratsioonirisk - näiteks ETF-de puhul juhul, kui selles leidub vaid ühe tööstusharu ettevõtted (näiteks ainult füüsilistele väärismetallidele keskendunud ETF).
 • Likviidsusrisk - olukord, kus tekib hinnarisk. ETF ostmisest on huvitatud vähem inimesi, kui selle müümisest. Selline olukord võib tõenäoliselt tekkida iga börsil kaubeldava väärtpaberiga.

Kuidas Grünfin Sinu portfelli ETF-e valib?

Sulle investeerimisportfelle koostades valime välja maailma parimad jätkusuutlikkusele suunatud ETFid. Lisaks vaatame ETFide finantsilist jätkusuutlikkust, sh nende tootlust, kulusid jmt.Valiku tegemiseks vaatame kõik 300 000+ ETFi ning valime välja parimad.

Parimad ETFid Grünfinis = parima mõju, tootluse ja madalamate kuludega ETFid, mis on piisavalt prominentsed ja suured, seega Sinu jaoks madalama riskiga.

Grünfini 7 investeerimispõhimõtet:

 • Me aitame Sul luua ja hallata Sinu väärtustel põhinevat investeerimisportfelli.
 • Läbi meie saad ainult jätkusuutlikkusele suunatud investeerimisfonde, mis vastavad jätkusuutliku rahastamise avalikustamise määruse (SFDR artikkel 8 ja artikkel 9) nõuetele.
 • Fondid peavad vastama meie rohkem kui 20nele jätkusuutlikkuse kriteeriumile (Täpsemalt saad lugeda fondide KKKst).
 • Me usume madalate tasudega, hajutatud ja pikaajalistesse investeerimisstrateegiatesse.
 • Oleme oma teenuse osutamisel sõltumatud, meid ei seo ükski pank ja seega pakume Sulle sõltumatute näitajate kohaselt parimaid lahendusi mitte omaenda hallatavaid fonde.
 • Seisame tugevalt oma kliendi huvide ning planeedi eest.
 • Koos Sinuga mõjutame tõeliselt maailma - oleme läbipaistvad

These could also be interesting to you

 1. Grünfini ülevaade I kvartalile 2024

  Grünfini ülevaade I kvartalile 2024

  Grünfini I kvartali kiri ja aruanne. Mis toimub maailmas, kuidas läheb Grünfinil ja mis meie tegevuse mõju on?

 2. Jätkusuutlikkuse ja ESG kõrgeim standard. Grünfin on nüüd B-Corp!

  Jätkusuutlikkuse ja ESG kõrgeim standard. Grünfin on nüüd B-Corp!

  B-Corp on maailma kõige tunnustatum ESG ja jätkusuutlikkuse sertifikaat. Grünfin on Eestis alles kolmas ettevõte, kes selle sai. Tutvustame, mis on B Corp ja kuidas Sulle sellest kasu on.

 3. Raha kogumise ja investeerimise abc

  Raha kogumise ja investeerimise abc

  Tahad oma rahaasjad korda saada, aga ei tea, kuidas alustada. Anname lihtsad ning praktilised nipid, kuidas teha algust nii kogumise kui investeerimisega.