Grünfin

Grünfin Blog

Lapsele raha kogumine ja investeerimine: oluline info puust ja punaseks

Üks olulisemaid oskusi, mida saame lastele iseseisvaks eluks kaasa anda, on peamised rahatarkused - kogumisest ja säästmisest raha kasvatamiseni välja. 

Teine hea stardipakk lapsele on n.ö “elu alustamise fond”, mida vanemad lastele koguda ja aastate jooksul kasvatada saavad. 

Teeme puust ja punaseks miks on mõistlik lastele raha koguda ja kasvatada, kuidas erinevatele kogumiseesmärkidele võiks läheneda ning toome selgelt välja võimalused, kuhu lastele investeerida.

NB: laste raha kasvatamiseks ei ole vaja suuri summasid, varasemaid investeerimiskogemusi ega võtta ette suuri riske.

Sisukord:

 • Lastele rahast rääkimine ja kogumine
 • 3 põhjust, miks on mõistlik lastele investeerida
 • Kelle nimel peaksid laste investeeringud olema
 • Eesmärgid ja kogumine. Kuhu peaks lastele investeerima?
 • Kuidas teha esimene samm ja päris investeeringud?
 • Loo investeerimiskonto. Mida jälgida?

Lastele rahast rääkimine ja kogumine

Kristel Kruustük ja Triin Hertmann rääkisid lastele raha kogumisest ka “Küsi meilt kõike” webinaril (12.09.23) - umbes kolmandiku webinari algusest vastasime ka lastele raha kogumise, taskuraha ja rahast rääkimise teemadel.

Kogu webinari saad järgi vaadata siin.

3 põhjust, miks on mõistlik lapsele raha koguda

Toome välja mõned konkreetsed ja levinumad eelised, mida lastele investeerimine loob. 

#1 Aeg, liitintress ja turgude pikaajaline kasv mängivad Sinu lapse investeeringute kasuks

Laste tulevikuks tasub raha pikaajaliselt investeerida, sest ajaga võidad nii  liitintressi võlust kui aktsiaturgude pikaajalisest kasvust. Kuigi investeerides tuleb alati arvestada, et turud liiguvad nii üles kui ka alla, siis läbi ajaloo ja majandustsüklite on finantsturud, vaatamata kõikumistele, pikas perspektiivis siiski kasvanud. 

Liitintressi efekti näeb eriti tugevalt ca 10 aastat pärast regulaarse investeerimise alustamist - siis kasvab raha eksponentsiaalselt. Lastele kogumisel mängibki eelkõige rolli aeg, mis laste kasvades möödub - võimalusi raha kogumiseks ja investeerimise võlu nautimiseks on pikki aastaid. 

Mida pikem on investeerimise periood, seda suurem on tõenäosus, et vaatamata turutsüklitele ja ajutistele langustele on investeering lõppkokkuvõttes kasumlik.

#2 Väikesed summad loevad

Investeerimist seostatakse tihti suurte summadega. Lastele investeerimise juures on eriti oluline märkida, et ka väikestel summadel on piisavalt kaua aega koguneda ja kasvada, et suurt muutust luua. Sama efekt on tegelikult mistahes investeeringutel - lihtsalt laste kasvades möödub aeg niikuinii ja mida varem alustada, seda parem!

Lihtne näide: investeerides lapse sünnist saadik igakuiselt lastetoetuse (80 €), on see summa kogunenud lapse 18 aastaseks saamisel liitintressi abil ca 40 000 € suuruseks - arvestamata siinkohal turu üles-alla liikumisi ja võttes aluseks turu ajaloolise keskmise kasvutempo (selles näites ca 8% aastas).

Hoides investeeringuid sama skeemi järgi (lisades iga kuu 80€, 8% tootlust) veel mõned aastad, kuni laps lõpetab ülikooli (nt 22 aastasena), on kogunenud summa juba ca 60 000 €.

#3 Sul on võimalus lastele häid harjumusi ja rahatarkust jagada

Regulaarne investeerimine, raha säästmine ja kogumine ning eelarvestamine on head oskused, mida lapsele juba noores eas tutvustada. 

Nii võtab ta endaga ellu kaasa peamised nipid, mis aitavad tal edaspidi hästi toime tulla. Nippe selleks jagavad emad, investorid ja ettevõtjad Kristel Kruustük ja Triin Hermann ka lastele investeerimise webinaris

Kelle nimel peaksid lapse investeeringud olema?  

Lastele saab raha koguda nii lapse nimel kui ka lapsevanema investeeringute osana. Kuidas vältida, et laps täiskasvanuks saades vanemate kogutud “elluastumise fondi” ühe peoga ära ei larista? Või tekitada võimalus, et laps ühel hetkel ka ise oma investeeringuid jälgida saab?

Toome välja mõned eelised ja puudused nii lapse kui lapsevanema nimel raha kogumisest: 

Lapse nimel raha kogumine - väärtpaberikonto läheb lapsele üle 18. sünnipäeval

Näiteks pakuvad pangad võimalust avada oma lapse nimele väärtpaberikonto ning lapsele seal investeerima asuda.

Lapse nimel kogumise ja investeerimise plussid: 

+ Lapse nimel olevale kontole saad anda ligipääsu ka lapsele, et koos investeerimist harjutada ning raha kasvamist jälgida.

+ Lapse nimel väärtpaberite ost ja müük on seadusega rangelt reguleeritud ning teatud juhul on selleks vaja eelnevalt kohtu luba! Tegemist on aspektiga, mis võib olla korraga nii pluss- kui miinuspoolel.

Näiteks plusspoolel: Vanematel puudub võimalus lastele kogutud raha omavoliliselt lihtsalt välja võtta või kergekäeliselt kulutada või riskantseid investeeringuid teha. 

Lapse nimel kogumise ja investeerimise miinused: 

- Lapse nimel väärtpaberite ost ja müük on seadusega rangelt reguleeritud ning teatud juhtudel on selleks vaja eelnevalt kohtu luba!

 • Miinuspoolel, kuna  piirab Sinu, kui lapsevanema otsustusõigust nende investeeringute suhtes ning teadmatult tegutsedes on oht seadust rikkuda.

-Väärtpabereid on lubatud osta ilma kohtu loata, kui ostuks on raha saadud sellelt samalt lapsevanemalt just investeerimise eesmärgil. Vanavanemad, tädid-onud, rääkimata headest peretuttavatest, ei ole lapsevanemad ja otse investeeringutesse panustada ei saa.

- Investeeringud lähevad lapsele üle tema 18. sünnipäeval - Sul puudub võimalus seada konto/raha üleandmisele tingimused (nt raha vaid korteri sissemakseks, õppimiseks, pärast ülikooli lõppu). Pärast 18. sünnipäeva on laps talle kogutud ja kasvatatud summa raha omanik ning teeb sellega, mida ise heaks arvab.  

Vanema nimel raha kogumine - laps saab investeeringute omanikuks siis, kui vanemad need lapsele üle annavad

Alati on võimalus vanemal endal ka oma nime all lapsele koguda või kasutada mõnda investeerimislahendust, mis lastele koguda ja raha kasvatada aitab.

Vanema nimel kogumise ja investeerimise plussid:

+  Enda (vanema) nimel raha kogudes jääb Sul raha üle suurem kontroll - seda nii lapsele üle andes, seades kindlad tingimused raha kasutuseks (a’la selle raha eest saad minna välismaale õppima, soetada korteri või ise edasi investeerida) kui leides kõige õigema aja (nt hoopis kingitus ülikooli lõpuks, mitte 18. sünnipäevaks, et raha veel liitintressiga kasvaks).

+ Investeeringu võib lapsele üle anda osade kaupa, erinevatel ajahetkedel ja eesmärkide elluviimiseks.

+  Varade müük ja haldus on oluliselt lihtsam - vajadusel saab raha kasutada mõne muu investeeringu tarbeks või näiteks muul põhjusel, kus suuremat summat vahepeal korraks vaja võib minna.

+  Investeeringutesse saavad mugavalt panustada sõbrad ja sugulased. Grünfini lahenduse korral on isegi mugav investeeringute kinkimise võimalus otse lapse portfelli.

Vanema nimel kogumise ja investeerimise miinused: 

- Vanema nimel ei tohiks laste säästud olla juhul, kui on teada, et need seal ei püsi ja tekib soov need “niisama” ära kulutada.

- Kui mistahes olukorras kaotab lapsevanem kontrolli enda varade üle (nt maksejõuetus, pärimine vms), siis ei ole tagatud vastava vara üleminek lapsele just nii nagu lapsevanem seda plaanis ja soovis.

- Kui lapsevanemal on mitu last ning neile on planeeritud erinevad investeeringud (portfellid), siis tasub mõelda ka testamendile, mis annab südamerahu ka ootamatuteks olukordadeks.

Eesmärgid ja kogumine. Kuhu lapsele raha investeerida?

Mistahes raha kogumine on üldiselt seotud:

 • Eesmärgiga - mille jaoks raha koguda?
 • Ajaga - mis perioodiks raha koguda? 

Loomulikult saab koguda ka lihtsalt lapse tulevikuks - sel juhul on oluline ajaraami mõistmine, et kogumine kestab siiski aastaid. 

Toome välja mõned peamised põhjused, mis võivad olla kogumise eesmärgid: 

Lapse enda suur unistus - jalgratas, uus telefon, arvuti, suur LEGO komplekt …

Kui laps soovib oma taskuraha või sünnipäevakinkideks saadud raha eest täita järgmise materiaalse unistuse, on mõistlik koguda raha eraldi lapse pangakontol, mis pole seotud pangakaardiga. Kaaluda võib ka tähtajalist hoiust, mida saab kasutada juba ühest kuust - ka väike rahalisa on Sinu lapsele inspireeriv ja õpetlik. 

Hoiuse valikul tasub kindlasti jälgida saadavat intressi ja hoiuse tingimusi. Samuti on mõistlik vältida tundmatuid ja ebausaldusväärseid asutusi, kelle suhtes puudub kindlus, et nad tegutsevad kooskõlas seadustega ja on maksejõulised ka tähtaja saabumisel. Eestis pakuvad hoiuseid enamik suuremaid panku, kelle suhtes kehtivad ranged regulatsioonid klientide varade kaitseks.

NIPP: Arutage lapsega koos läbi, mis on see unistus, mille jaoks ta raha koguda soovib. Kui raha on koos ja ostuks valmis, siis arutage uuesti kas tasub see teoks teha või hoopis kogumist jätkata mõne suurema eesmärgi jaoks.

Lapsele investeerimise õpetamine

Kui laps ise investeerimise ja raha kasvamise vastu huvi tundma hakkab, saad Sina lapsevanemana talle endale meeldivas, või oma kodupangas investeerimiskonto avada .

Nii saab laps ise väikeste summadega mõned aktsiad osta ning proovida olla teenuste või toodete (nt mõni mänguasjabränd), mida nad ise kasutavad, väikeomanik. Investeerimist ei pea õppima suurte summadega, graafikuid näeb huvi tekkimisel ka väikeste summadega.

Väikeste summadega üksikuid aktsiaid ostes tuleb siiski selgelt mõista ja arvestada tehingutega kaasnevaid teenustasusid.

OLULINE: mõnekümne eurose aktsia ostu teenustasu võib teatud juhul olla ca 10 eurot, ehk 50% aktsia väärtusest. Selleks, et see investeering ennast ära tasuks peaks aktsia kallinema nii meeletult, et seda ei saa sisuliselt investeeringuks nimetada. Veelgi enam, sama aktsia müügitehing võib maksta samuti ca 10 eurot.

Seega teenustasudega mitte arvestades on oht, et investeering ei tasu end iialgi ära. Siiski on turul mitmeid lahendusi, mis soodustavad ka väikeste summadega investeerimist ilma meeletute teenustasudeta, seega siinkohal on iseseisev korralik uurimus vaja läbi viia enne, kui investeerima asute. 

NIPP: Erinevate teenuste ja teenustasude võrdlemine ja nende mõju läbiarutamine koos lapsega on väga väärtuslik rahatarkuse õppetund.

Lapse tuleviku toetamine (õpingud välismaal, kodu sissemaks …): 

Lapse tuleviku tarbeks võib koguda ja investeerida ka oma investeeringute osana. 

Tulevikuks on mõistlik leida madala riskiga lahendus, mis toimib just pikka perspektiivi silmas pidades. Nii saavad laps ja raha koos kasvada.

Mõned mõtted, kui investeerimisel just pikaajalist eesmärki silmas pidada:

Investeeri regulaarselt

Investeerides kindla rahasumma (nt 20 €, 50 €, 100 € jne) pidevalt ja regulaarselt (näiteks igakuiselt) annab võimaluse turukõikumisi tasandada,  riske hajutada ning tõusudest osa saada. Muuhulgas ka langused ei tundu siis nii piinavad, sest annavad võimaluse odavamalt osta. Pikaajalisus lisab liitintressi võlud. 

NIPP: tee investeeringud automaatseks igakuiseks püsikorralduseks - nii kasvab Sinu lapse raha nii, et sisuliselt ei märkagi!

Eelista indeksfonde üksikaktsiate asemel

Lapsele kogumine on pika perspektiiviga tegevus ning oluline on arvestada ka riskidega. ETF-id ehk nn indeksfondid on lihtne viis hajutatult ja suhteliselt madala riskiga investeerimiseks. Nii on Sinu portfellis sadu ettevõtteid erinevates tegevusvaldkondades.

Kui üksikaktsia puhul sõltub portfelli kasv vaid ühe ettevõtte edust, saab ETF-idega luua hajutatuse nii maailmajagude kui ettevõtete vahel. Üks ETF kannab endas kümneid või sadu erinevaid ettevõtteid - risk, et kõigil korraga kehvasti läheb, on pigem madal.

NIPP: ETFide puhul saad samuti leida endale, või lapsele südamelähedase valdkonna. Grünfinis valime ETFid väärtuste järgi. Investeerime raha tulevikuettevõtetesse, kes tegutsevad printsiipide alusel, et võidelda kliimakriisi, edendada võrdseid võimalusi ning toetada terviseinnovatsioone. Valikus on ka tuntud S&P 500 Roheline versioon.

Aruta koos lapsega, mis teda huvitab ja kus tema tulevikku näeb. Võib juhtuda, et erinevatel lastel on erinevad huvid ja seetõttu ka erinevad portfellid.

Muuda investeerimine automaatseks. 

Püsikorraldusega saad igakuiselt investeerida ilma sellele ise aega kulutamata. Jah, väiksest seadistusest piisab, et investor olla!  Lapse jaoks on kõige väärtuslikum kvaliteetaeg, mida saad temaga koos veeta.

NIPP: mõistlik on automaatselt investeerida näiteks osa lasterahast. Grünfinis teeme Sinu eest ka parimad valikud - just selleks, et oskuste puudumise pärast investeeringud tegemata ei jääks. Kuigi pikaajalise investeerimise võlu seisnebki selles, et sellele ei pea koguaeg mõtlema (ja parem ongi, kui ei mõtle), siis rahatarkuse vaatest tasub siiski aegajalt investeeringutele koos lapsega silm peale visata ning nendel teemadel arutleda (nt, ka turulanguste korral).

Kui laps on täiskasvanuks saades näinud mitut turutsüklit koos languste ja tõusudega, siis on ta paremini finantseluks ette valmistunud, kui enamus tema eakaaslasi.

Kuidas teha esimene samm ja päris esimesed investeeringud? 

Lapsele raha kasvatamise alustamiseks mõtle läbi…

#1 …eesmärk ja tänane võimekus igakuiseks säästuks

Kui tegemist on nn ellu astumise fondiga, mida lapsele paremaks eluks üle anda ja selle kasutus on lapse vaba voli, võid lihtsalt pika perspektiivi võlu (nagu ülal kirjeldatud) arvestada ja koguma asuda.

Oluline on alustada ka siis, kui leiad lapsele investeerimiseks iga kuu ca 10 -20 €. Summasid saad igal ajal ka suurendada või vähendada - oluline on leida regulaarus ja tekitada harjumus. 

#2 … kas kogud enda või lapse nimele

Mõlemal lahendusel on nii oma plusspooled kui miinuspooled. Kindlasti on üheks lahenduseks kasutada mõlemaid eeliseid - väiksemaid summasid lapse enda kontol investeerimise vastu huvi tekitamisel ning pikaajalisi ja suuremaid investeeringuid enda kontrolli all.

See võimaldab ka sõpradel ja sugulastel mänguasjadest kinkide asemel pigem lapse tuleviku unistustesse panustada.

#3 … riskid ja väärtused kogumisel

Kuhu lapse raha investeerida, on küsimus, mida iga lapsevanem võiks korra läbi mõelda. Seda pikaajalise investeerimise puhul eriti riskide hajutamise mõttes. Mõned küsimused, mida vanemad võiksid arutada:

 • Aktsiad vs fondid (ETF) vs krüpto vs kinnisvara - mis on ühel või teisel juhul riskid, kulud, haldus, aeg?
 • Minu enda aeg investeerimisel - kui palju ma soovin aktiivselt laste investeeringutesse aega panna vs automaatsus?
 • Missugused aktsiad? Missugused fondid? -  ehk mida investeeritav raha toetab ja kas see saab kuidagi veel lapse hüvangusse panustada ja millesse laps ise usub?

Näiteks peaks mõtlema läbi, kas ja kui palju soovid vanemana ise investeeringutesse aega panustada. Missugused on pere väärtused - ja ettevõtted, millega lastele kogumist toetad. 

Millist lahendust Kristel Kruustük ja Triin Hertmann lastele kogumiseks kasutavad, saad vaadata lastele investeerimise webinari salvestuses. 

Loo lapsele investeerimiskonto - mida jälgida?

Kui oled enda jaoks peamised punktid läbi mõelnud, tee investeeringuteks konto ära. Laste nimele saab konto luua sisuliselt igas pangas. 

Alternatiivset lahendust, kus saab automaatselt, pikaajaliselt ja väärtuspõhiselt investeerida, pakub ka investeeringute platvorm Grünfin. 

Grünfinis alustamine on imelihtne - enda nimel saab lapsele konto luua ca 10 minutiga.

Kood “lapsed” (või kasuta seda linki) lisab 20 € juba kasvama. Lapsele mõeldud konto saad avada ning püsikorralduse vormistada siin - konto jääb Sinu kui lapsevanema nimele ja saad selle lapsele osaliselt või täielikult edasi anda just sel hetkel, kui tundub hea aeg. Rohkem infot positiivselt lastele investeerimise kohta.

Grünfinis saad lapsele investeerida:

 • Pikaajaliselt ja automaatselt:  investeeringud ei nõua pidevat ajakulu;
 • Mõõduka ja madala riskiga: kõik investeeringud on ETFidesse (indeksfondidesse);
 • Lihtsalt: valid enda (ja lapse) väärtused, riskid ja meie leiame Sulle sobivad investeeringud;
 • Roheliselt: investeerime vaid ettevõtetesse, kes võitlevad kliimakriisiga, loovad võrdseid võimalusi või arendavad terviseinnovatsioone.

Investeeri nii, et Sinu lapse jaoks oleks tulevikus alles ka meie planeet. Sinu investeeringud, mis toetavad ettevõtteid, mis on kooskõlas pariisi kliimaleppega, et peatada globaalne soojenemine. Või ettevõtted, mis kohtlevad kõiki võrdselt.

These could also be interesting to you

 1. Grünfini ülevaade I kvartalile 2024

  Grünfini ülevaade I kvartalile 2024

  Grünfini I kvartali kiri ja aruanne. Mis toimub maailmas, kuidas läheb Grünfinil ja mis meie tegevuse mõju on?

 2. Jätkusuutlikkuse ja ESG kõrgeim standard. Grünfin on nüüd B-Corp!

  Jätkusuutlikkuse ja ESG kõrgeim standard. Grünfin on nüüd B-Corp!

  B-Corp on maailma kõige tunnustatum ESG ja jätkusuutlikkuse sertifikaat. Grünfin on Eestis alles kolmas ettevõte, kes selle sai. Tutvustame, mis on B Corp ja kuidas Sulle sellest kasu on.

 3. Raha kogumise ja investeerimise abc

  Raha kogumise ja investeerimise abc

  Tahad oma rahaasjad korda saada, aga ei tea, kuidas alustada. Anname lihtsad ning praktilised nipid, kuidas teha algust nii kogumise kui investeerimisega.