Grünfin app

Mulle meeldib mõte investeerida oma väärtuste järgi. Lisaks istutab Grünfin puid, kui ma investeerin. Puhas võit.

Garath Bester
Garath Bester

Grünfin aitab sul teha paremaid investeerimisvalikuid ja jätta meie tulevastele põlvedele parem tulevik.

Märt Helmja
Märt Helmja

Usaldusväärne (litsentseeritud) investeerimisplatvorm, kus raha investeeritakse planeedi jaoks parimatesse fondidesse.

Heili Aavola
Heili Aavola

Grünfin aitab luua hoolivamat ja jätkusuutlikumat maailma, investeerides ettevõtetesse, mille missiooniks on hoolitseda meie maailma ja elusolendite eest.

Maria Uuetoa
Maria Uuetoa

Sinu investeeringute positiivne mõju

Investeerid parimatesse jätkusuutlikesse indeksfondidesse, mille ettevõtete tegevus meie planeeti postiivselt mõjutab.

Lisateave

Sinu raha kasvab nutikalt!

Loome ja haldame Sinu väärtustel põhineva pikka perspektiivi järgiva, madalate kulude ja riskiga investeerimisportfelli.

Lisateave

Mõjuta suurettevõtteid muutusele

Kombineerime investeerimise ja aktivismi - suuname suurettevõtteid positiivsele muutusele. Sest kui nemad muutuvad, muutub ka keskkond.

Lisateave

Sinu raha mõju arusaadavalt

Konkreetsed näited Sinu investeeringute mõjust.

Strateegia

Investeeri nutikalt! Sina valid südamelähedased teemad ja summad ning meie teeme kõik muu Sinu eest!.

Sõltumatute reitinguagentuuride (MSCI ja MorningStar) hinnangul on Sinu portfelli fondid nii mõju kui tootluse poolest kõrgel kohal.

Teeme koostööd suurte globaalsete ettevõtetega, et kiirendada positiivseid muudatusi, mis Sinu väärtusi esindavad.

Investeerime pikaajaliselt madalate kuludega fondide kaudu.

Jätkusuutlik trend: 4x kasvu viie aastaga

Globaalsete jätkusuutlike fondide maht

Suuname ettevõtteid positiivsele muutusele

Koostöös ShareAction-iga ühendame mõjupõhise investeerimise investoraktivismiga.

Mida investoraktivism tähendab? Me suhtleme aktiivselt maailma suurimate ettevõtete juhtkondadega, et mõjutada neid tegema ettevõtte juhtimises rohkem jätkusuutlikke valikuid.

Uuri, kuidas Sina aitad korporatsioone jätkusuutlikumaks muuta. →

Graafiku allikas: Morningstar Direct Global Sustainable Fund Flows aruanne. Morningstari globaalne jätkusuutlike fondide aruanne hõlmab avalikke ja börsil kaubeldavaid fonde, mis ETFi prospektil või muude regulatiivsete dokumentide alusel väidavad, et keskenduvad jätkusuutlikkusele, mõjule või ESG-teguritele. Märkus. Kõik aastaarvud IV kvartali seisuga, välja arvatud 2022. Aasta, mis on III kvartali seisuga.

Hinnakiri

Alla 1000 € väärtusega portfellid on ilma teenustasuta.
Sinu portfelli halduse, ostude ja müükidega seotud kulud on kaetud 3,90 € kuutasuga
Edukustasu rakendub kui Sinu portfelli tootlus on parem kui seatud eesmärk investeerimisperioodi lõpus. Lisateave →

Suurenda ettevõtte jätkusuutlikkust ja paku oma töötajatele tähenduslikke hüvesid

  1. Tee oma ettevõte uutele talentidele atraktiivseks
  2. Arenda oma töötajate rahatarkust
  3. Jätkusuutlikkuse raportid, mida investorid/partnerid ootavad või nõuavad

Meid usaldavad ettevõtted:

Grünfin on litsenseeritud investeerimisühing. Täna pakume teenuseid üle terve ELi, olles seega kättesaadav enam kui 447 miljonile inimesele. Teenuseid pakume finantsinstrumentide turgude direktiivi 2014/65/EL (MiFID II) alusel.
The Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU (MiFID II)
Tekkis küsimusi?

Siin on mõned korduma kippuvad küsimused

Kuidas on minu investeeringud Grünfinis kaitstud?

Meie jaoks on kõige olulisem, et klientide vara oleks turvaliselt kaitstud. Grünfin on reguleeritud ning litsenseeritud Finantsinspektsiooni poolt.


Järgime rangelt Finantsinspektsiooni poolt kehtestatud nõudeid ja reegleid. Hoiame alati klientide vara lahus ettevõtte varadest.


Samamoodi nagu pangad, oleme osalised riiklikus Tagatisfondis. See annab Sinu investeeringutele täiendava riigipoolse kaitse 20 000€ ulatuses (loe lähemalt Tagatisfondi kodulehelt). Ja mis kõige olulisem - Sinu Grünfinis olevad varad (Sinu portfelli ostetud fondid) on alati Sinu omad. Isegi kui Grünfiniga peaks midagi juhtuma, jääb finantsvara Sinu omaks ja kantakse üle Sinu panka.


Lisateave →

Missugused varad on minu Grünfini portfellis?

Grünfin investeerib Sinu raha börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETF-idesse), mis on meie ekspertide poolt põhjalikult analüüsitud. Valime Sulle parimad indeksfondid nii jätkusuutlikuse kui ka tootlikkuse kriteeriumeid silmas pidades. ETF-id on suurepärased madala riskiga instrumendid, mis sobivad nii algajale kui ka kogenenumale investorile.

Grünfin koostab Sulle personaalse indeksfondidest koosneva portfelli, mis põhineb Sinu väärtustel ja valitud finantseesmärkidel. Portfellis sisalduvate fondide detaile saad näha pärast registreerumist ning küsimustikule vastamist.


Kord kvartalis vaatame Sinu portfellis olevad indeksfondid kriitilise pilguga üle. Juhul, kui turule on tekkinud paremaid ja jätkusuutlikumaid lahendusi, siis saame neid Sinu portfelli lisada või teha asendusi.


Lisateave →

Miks on Grünfinil kuutasu?

Grünfinil puudub tüüpiline protsendipõhine tasu, kuna soovime investeerimisega seotud kulud minimeerida ning läbipaistvaks teha. Täna sarnaneb Grünfini platvorm personaalse portfellihalduriga, kuna saad investeerida oma põhimõtete ja väärtuste alusel.


Kõikide teenuse pakkumisega (ostud, portfellihaldus, fondide mõju ja tootlikkuse analüüs, portfelli tasakaalustamine paremate võimaluste ilmnemisel) seonduvad kulud katame 3,9 € kuutasuga.


Kui teeksid kõik Grünfini portfelli tehingud tavalisel investeerimiskontol, maksaksid suure tõenäosusega märkimisväärselt rohkem.


Lisateave →